चाणक्यमा पाठ्यक्रम सम्बन्धि १ दिने कार्यशाला गोष्ठी

बदलिंदो परिस्थितीमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी पठनपाठन गराउने र राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित रुपमा प्रयोगमा ल्याइ पठनपाठन गराउने भन्ने हेतुले चाणक्य स्कुलमा आफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरूलाई १ दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । उक्त गोष्ठीमा पाठ्यक्रम बिज्ञ दिनानाथ गौतमद्वारा पाठयक्रम, पाठयपुस्तक, प्रश्न निर्माण, उत्तर कुञ्जिका निर्माण जस्ता विषयमा प्रयोगात्मक रुपमा नै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई अवगत गराइएको थियो । यस्ता तालिम र कार्यशालाहरू नियमित रुपमा तहगत स्वरुपमा सम्पन्न गर्दै जाने र वर्षको अन्त्यमा विद्यालयले अरू नियमित रुपमा तहगत स्वरुपमा सम्पन्न गर्दै जाने विद्यालयका प्रिन्सिपल गणेशबाबु पोखरेलले जानकारी दिए । वर्षको अन्त्यमा विद्यालयले नियमित रुपमा तहगत स्वरुपमा सम्पन्न गर्दै जाने र वर्षको अन्त्यसम्ममा विद्यालयले अङ्किार गरेको सिकाई उपलब्धिको लक्ष्य पुरा गर्न यस्ता तालिम र कार्यशालाबाट सहयोग पुग्ने विश्वास समेत लिइएको अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रमुख प्रभु भक्त श्रेष्ठले बताए ।

:1262 Views

Leave a Reply