आफ्नो बच्चालाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा कसरी सहभागी गराउने?

बच्चाहरूलाई पढाइमा मात्र समिति राख्नु हुँदैन । सिक्ने, बुझ्ने, जान्ने उमेर भनेकै विद्यार्थी समयमा हो । यसको मतलब यो होइन कि विद्यार्थीले पढाइमा कम ध्यान दिनुपर्छ । विद्यार्थीले फुसर्दको समयलाई सदुपयोग गर्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सहभागिता जनाउनु पर्दछ । जसले विद्यार्थीहरूको बौद्धिक विकासमा सहयोग गर्दछ । यहाँ केही उपायहरू छन् जसले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी बन्न प्रेरित गर्छ : 

१. बच्चाहरूलाई मनपर्ने कुरा पत्ता लगाउने
अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई
पढाइबाहेक कुन काम वा क्रियाकलाप अथाव के गर्दा खुसी हुन्छ पत्ता लगाउने । उनीहरूले के गर्दा आनन्द वा मनोरञ्जन लिन्छन् पत्ता लगाई सोही क्रियाकलाप गर्न दिनुपर्दछ ।

२. सिकाउने
बच्चाले के गर्दा आनन्द मान्छ वा खुसी हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनु पर्छ । त्यसपछि उसलाई त्यो क्रियाकलाप सही तरिकाले गर्न सिकाउने गर्नुपर्दछ । यदि बच्चालाई घुम्दा रमाइलो लाग्छ भने समय मिलेअनुसार घुमाउन लैजाने र फेरि फेरि घुमाउने गनुपर्दछ । यसले गर्दा बच्चाहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुन सहयोग गर्छ ।

३. आवश्यकता भन्दा बढी सहभागी नगराउने 
बच्चाहरूका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप आवश्यक छ । तर उनीहरूलाई चौबीसै घण्टा पढाइबाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापमा भुलाउनु हुँदैन । अहिले बच्चाहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप भनेर प्राविधिक सामग्रीहरू बढी प्रयोग गर्ने बानीको विकास भएको पाइन्छ । त्यसैले अभिभावकले अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि आफ्ना बच्चाहरूलाई निश्चित समय छुटाइ दिने जसले गर्दा बढी मात्रामा अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा प्रविधि प्रयोग गर्ने बानीलाई कम गर्न सकिन्छ ।

४. क्षमता अनुसार गराउने
बच्चाको क्षमतालाई ध्यानमा राख्ने अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी गराउँदा आफ्नो बच्चाले कस्ता काम गर्न सक्छन्, उसले गरेको काम उसले गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ । स्वास्थ्य समस्या, स्थान, बानीव्यवहारले पनि बच्चाहरूले आफूले रुचाएको वा इच्छा भएको अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुन सकेका हुँदैनन् ।

५. प्रेरणा दिने 
अभिभावकले आफ्नो बच्चाले रुचाएको अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुने प्रेरणा दिने गर्नुपर्दछ । बच्चाहरूले पढाइका साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलापलाई अघि बढाउन चाहेमा अभिभावकले सहयोगमुखी भूमिका खेल्नु पर्दछ । यसले बच्चाहरूलाई प्रेरणा मिल्छ ।

:420 Views

Leave a Reply