कोरियामैत्री अस्पताललाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति

भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको नेपाल–कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि पोलिमराइज चेन रिएक्सन (पिसीआर) ल्याब संचालनको स्वीकृती पाएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सो अस्पतालमा कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने पीसीआर ल्याब संचालनका लागि अनुमति दिएको अस्पताल व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले हस्ताक्षर गरी पीसीआर संचालनको अनुमती प्रदान गर्नुभएको हो । नगरपालिका यसअघि नै पीसीआर ल्याब संचालनमा ल्याएर ७७१ जनाको कोरोना परीक्षण गरेपनि अनुमति नपाउँदा अन्यौलमा परेको थियो । अस्पतालमा स्थापना भएको ल्याब र यसको भौतिक संरचनाको बिज्ञसहितको टोलीले तीन पटक अनुगमन गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार ल्याबको सबै पूर्वाधार पुरा गरेपछि कोरोना परीक्षणको स्वीकृत पाएको नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झा, डा. रितु अमात्य, डा. पियुश राजभण्डारी, डा. मुकुन्दा शर्मा, लिलि श्रेष्ठ ढुङ्गेल लगायतको टोलीले अनुगमन गरी मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधारको वयबस्था गरेपछि स्वीकृति पाएको हो । यसअघि भक्तपुर अस्पतालमा संकलन भएको स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु पठाउदै आएकोमा अब भक्तपुरको परीक्षण यही ल्याबमा आजबाट नै परीक्षण सुरु गरिने अस्पताल व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

eQmk’/, & r}t -/f;;_ M dWok’/lyld gu/kflnsfn] gu/kflnsf2f/f ;+rflnt g]kfn sf]l/of d}qL gu/kflnsf c:ktfndf :yfkgf u/]sf] ljZj dxfdf/Lsf] ?kdf km}lnPsf] sf]/f]gf efO/; -sf]le8–!(_ nufot laleGg /f]usf] k/LIf0f ug]{ d]lzg ;lxtsf] Nofa . tl:j/ M /d]z lu/L, /f;;

उनले भने, “पीसीआर परीक्षणको स्वीकृत पाएका छौँ, भोलिबाट भक्तपुरको स्वाब यहीबाट परीक्षण हुन्छ, यही अस्पतालमा पनि स्वाब संकलन एवं परीक्षण गर्नेछौ, टेकुको प्रयोगशालामा भएको भीड कम गर्न अन्य जिल्लाको स्वाब पनि यही आउने विश्वास गरेका छौँ ।” अब नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा नै कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न शुरु भएपछि यो अस्पताल कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने जिल्लामै पहिलो अस्पताल बनेको छ ।

नगरपालिकाले अस्पतालमा विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने ल्याब, एम्बुलेन्स, आइसोलेसनदेखि क्यारेन्टाइनसम्म तयारी अवस्थामा राखेको छ । नगरपालिकाले अस्पतालको अगाडि छुट्टै घर भाडामा लिएर पोलिमराइज चेन रिएक्सन (पिसीआर) मेशिनसहितको ल्याब सञ्चालनमा ल्याएको छ । अस्पतालले कोरोनाको उपचारका लागि चार भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष र १६ आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अस्पतालमा २६ डाक्टर र पाँच कन्सल्टेन्टसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई आवासीय सुविधासहित २४ सै घण्टा अलर्टमा राखेका छौँ, कोरोना परीक्षण अब यही अस्पतालबाट शुरु गरिसक्यौँ, छ श्ययाको आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ, १० श्ययाको आइसोलेसन वार्ड तयारी अवस्थामा राखेका छौँ, उपचारका लागि हामी पूर्णरुपमा तयार छौँ ।’

उहाँले पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री, जनशक्ति तयारी अबस्थामा राखेको जानकारी दिदै मंगलबारबाट दैनिक पीसीआर परीक्षण गर्ने बताए ।

:283 Views

Leave a Reply