#about student and school

बालबालिकालाई विद्यालय राख्ने कुरामा विद्यालय र अभिभावक स्पष्ट हुनुपर्छ

अभिभावकले बच्चालाई कति वर्षसम्म घरमा राख्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । घरमा कोही हेर्ने मान्छे नभएकाले विद्यालयमा राख्दै छौँ भने त्यसलाई पढाउने स्कुल नभई बच्चालाई हेर्नका लागि बाल हेरचाह केन्द्र पठाउँदैछौँ भनेर बुझ्नुपर्छ । यो कुरा स्पष्ट नहुँदा अभिभावकले सानो बच्चा या १४ महिनादेखि नै...