#asish shrestha

हामीले छात्रवृत्ति दिएपनि नदिएपनि सरकारलाई के वास्ता?

हामी १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन तयार छौँ र हामीले छात्रवृत्ति दिएर पढाएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले दिने कोटाहरूमा भेदभाव नराखी छात्रवृत्तिको लागि अवसर दिन्छ त? नभए हामीले छात्रवृत्ति दिएपनि नदिए पनि सरकारले वास्ता गर्नुहुँदैन।