#birangana mam

बालबालिको अन्तरनिहित गुणलाई चिनौ र सहयोग गरौँ

बालबालिकालाई चिन्ने, बुझ्ने, सुन्ने ब्यक्ति नै आमाबुबा हो । आमाबुबाको हौसला, पे्ररणाले बालबालिकाले जीवनको कुनै पनि समयमा पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन ।