#child activity

किन एउटै क्रियाकलाप लामो समयसम्म गर्न रुचाउँदैनन् बालबालिका?

बालबालिकाहरू स्वभावैले दौडिने, उफ्रिने, चलमल गर्ने हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई एकै ठाउँमा नचलिकन बसेर पढ्ने, सुन्ने वा क्रियाकलापमा मात्रै समावेश गरिएमा उनीहरूले फरकफरक अनुभव पाउन सक्तैनन् । त्यसैले उनीहरूको सिकाइ तथा विकासका क्रियाकलापहरूमा अभिरुचि हुँदैन । भएमा पनि एकदमै कम मात्र हुन्छ । त्यसैले...