#ID card

परिचय पत्र अभिभावकको, सिकाइ राम्रो विद्यार्थीको

सबिना बानियाँ एक छेउमा महिला र अर्को छेउमा पुरुषको तस्विर टाँसिएको कार्ड । त्यसमा लेखिएको थियो, विद्यार्थीको नाम, कक्षा र अभिभावकको नाम । साथै त्यसको तल अभिभावकको नातामा लेखिएको थियो, बुवा र आमा । कार्डको माथिल्लो भागमा निलो बोर्डरको भित्र सेतो रङमा ठूलो अक्षरमा...