#krishna

प्रौढकक्षाबाटै स्कुल खोल्ने प्रेरणा

पहिलो भेटमै उनको लवाइले थाहा हुन्छ, उनी सादा जीवनका हुन । उनी सामान्य लवाइमै रमाउँछन्, उनको विश्वास लवाइमा भन्दा ज्यादा काममा छ, कामप्रतिको लगावमा छ । यही लगावले उनको परिचय बनेको हो, उनीसँगै उनको ठाउँको परिचय बनेको हो । अत ः उनलाई अरुलाई भन्दा...