#kuldip neupane

विद्यालय लकडाउनमा हाम्रो भूमिका

सिकाइ एक निरन्तर प्रक्रिया हो । बालकालिकाले जीवनका हरेक क्षणमा र हरेक वातावरणमा केही न केही सिकिनै रहेका हुन्छन् । विद्यालय र शिक्षकको काम ती सिकारुहरूलाई पढाइ र सुनाइको माध्यमबाट लेख्न र बोल्न सक्ने बनाउनु हो । त्यसैले हरेक बालबालिकालाई विद्यालय र शिक्षकबाट टाढा राख्न सकिन्न र यो गर्नु...