#Kunti moktan

संगीतले विद्यार्थीलाई अब्बल बनाउँछ

संगीत एउटा साधना हो, योग अनि ध्यान हो । जो विद्यार्थी यो ध्यान गर्छन्, निःसन्देह उनीहरू अध्ययनमा पनि अब्बल भएका उदाहरण थुप्रै छन् । विद्यालयमा संगीत कक्षाको व्यवस्थाले विद्यार्थीको मानसिक, चारित्रिक विकास हुने कुरामा विश्वास गर्छु ।