#leadership training

ओम स्कुलमा नेतृत्व विकासको तालिम

भक्तपुर। भक्तपुरको कटुन्जेस्थित ओम सेकेण्डरी स्कुलले विद्यार्थीलाई २ दिने ‘साधारण नेतृत्व र बोल्ने सीप’ को तालिम दिएको छ । विद्यार्थीको निर्णय लिन सक्ने र बोल्ने क्षमताको बृद्धि गर्दै ‘विद्यार्थी कल्व’ को स्थापना गर्नका लागि सो तालिम दिइएको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । कक्षा ७...