#nagpanchami

नागपञ्चमी

आज नागपञ्चमी । प्रकृति, प्राकृत जीव, जन्तु, प्राणी मात्रको मर्यादापूर्ण आस्था जनाउने र जगाउने हाम्रो पारम्परिक पर्यावरण पूजन दिवस हो । प्रकृतिले श्रृजना गरेको यावत जैविक तत्वलाई सन्तुलित रूपमा जन्माउनु, रोज्नु, हुर्काउनु, बढाउनु, संरक्षण गर्नु प्रकृति पूजाको सच्चा मर्मबोधि ज्ञान बिन्दु बनेको छ ।...