#participate student

आफ्नो बच्चालाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा कसरी सहभागी गराउने?

बच्चाहरूलाई पढाइमा मात्र समिति राख्नु हुँदैन । सिक्ने, बुझ्ने, जान्ने उमेर भनेकै विद्यार्थी समयमा हो । यसको मतलब यो होइन कि विद्यार्थीले पढाइमा कम ध्यान दिनुपर्छ । विद्यार्थीले फुसर्दको समयलाई सदुपयोग गर्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सहभागिता जनाउनु पर्दछ । जसले विद्यार्थीहरूको बौद्धिक विकासमा सहयोग गर्दछ...