#science teacher

किन पढ्ने विज्ञान ?

म डम्बरुप्रसाद पोखरेल । मेरो घर सुनसरीको इटहरी हो । म अहिले आदर्श मावि, भद्रवासमा विज्ञान पढाउँछु । मैले बोट्नी विषयमा एमएस्सी, शिक्षा संकायमा इपिएम विषयमा एमएड गरेको छु । म २३ वर्षदेखि शिक्षण पेशामा छु । विज्ञान पढाउन थालेको २० वर्ष बितिसकेको छ...