#secondary level

प्रतिवेदनमा १ विद्यालयमात्र उत्तम

काठमाडौँ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०७४/७५ मा गरेको सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षणले एक विद्यालय मात्र उत्तम रहेको देखाएको छ । त्यस्तै सामान्यमा १ हजार ६ सय ४४ विद्यालय, मध्यममा ३०५ र कमजोरमा १७ विद्यालय परेका छन् । त्यस्तै नमुना विद्यालय विकासका लागि...