#shiva ratri

शिवको तेश्रो आँखाभरी शिवरात्री महात्म्य

अ, उ, म् तीन अक्षर मध्यका दुइ स्वर–अक्षर अनि एक हल्लन्त म् ब्यञ्जन सहितका तीन अक्षरका संयुक्त ध्वनी ॐ कार गुञ्जन बनेर मुखरित हुन्छन् । यिनै एकाकार ॐ ध्वनीको संयमित उच्चारण ब्रम्ह्नाद बन्छन् । त्यो ॐध्वनी गुञ्जनका नाद एक अद्भुत, विस्मयकारी चमत्कार बन्छ ।...